D R E V O D O M . C O M 

... úsporný ... komfortný ... ekologický ...

ING.  JOZEF  SCHENK
+421 949 516 000

drevoprojekt@gmail.com

KOMFORTNÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIEOd dobrého bývania sa požaduje komfort, praktickosť, estetika, zdravá a príjemná vnútorná klíma, ekológia, úspornosť ...

Rôznorodé požiadavky na stavbu sa niekedy vzájomne obmedzujú a preto neexistuje perfektný dom ani univerzálny stavebný systém.

Úlohou projektanta je nájsť dobrú koncepciu a vytvoriť optimálne stavebné riešenie podľa vašich predstáv, preferencií a životného štýlu.

To vytvára dobrý základ kvalitnej stavby a dlhoročného bezproblémového bývania. + dobrí susedia :-)


DREVOSTAVBY  -  ZA A PROTIVÝHODY

NEVÝHODY


PONÚKAM SLUŽBY PRI VÝSTAVBE RODINNÝCH DOMOVSTAVEBNÝ ZÁMER

spoločne posúdime vaše predstavy s možnosťami zvoleného miesta a dohodneme koncepciu projektu


VÝBER POZEMKU

dobrá lokalita a pekný pozemok je jedno z najdôležitejších rozhodnutí


PRIESKUM PRÍRODNÝCH A TECHNICKÝCH ŽIARENÍ

stavebná biológia môže predísť mnohým zdravotným rizikám z nevhodného umiestnenia domu, miestností a zariadení


ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

rieši estetické a praktické kritériá domu so všetkými žiadúcimi vzťahmi a funkciami tak, aby sa čo najprirodzenejšie začlenil do krajiny a do osídlenia


MATERÁLY, TECHNOLÓGIE

preferujeme prírodné materiály a užitočné moderné technológie, ktoré šetria náklady a zvýšujú komfort bývania


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

pre územné rozhodnutie - pre stavebné povolenie - vykonávací projekt stavby


REALIZÁCIA STAVIEB

spolupráca počas celého trvania výstavby, či už budete stavať svojpomocne alebo dodávateľsky©   ING. JOZEF SCHENK   •   JÚL 2010
+ 421 949 516 000 • info@drevodom.com